Skip to main content

Google Consent Mode?

Google Consent Mode to narzędzie wprowadzone przez Google w celu ułatwienia zarządzania zgodą użytkowników na przetwarzanie danych w ramach narzędzi marketingowych, takich jak Google Analytics czy Google Ads. Głównym celem jest umożliwienie właścicielom witryn internetowych dostosowania swoich praktyk związanych z zarządzaniem zgodą użytkowników w zgodzie z wymogami dotyczącymi ochrony prywatności, takimi jak RODO czy CCPA.

Google Consent Mode działa poprzez dostarczenie odpowiednich sygnałów dotyczących zgody użytkownika na przetwarzanie danych. W zależności od wyrażonej zgody, Google Consent Mode może regulować, czy narzędzia Google Analytics i Google Ads mają być używane do zbierania i analizowania danych użytkowników na stronie internetowej. Na przykład, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, Google Consent Mode umożliwia pełne korzystanie z funkcji analitycznych i reklamowych. Natomiast jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, dane te będą ograniczone, co pozwoli na zachowanie zgodności z wymogami dotyczącymi prywatności.

Jednym z kluczowych aspektów działania Google Consent Mode jest zastosowanie "ustawień ograniczeń" (eng. "restrictions settings"), które pozwalają na dokładniejsze kontrolowanie tego, w jaki sposób narzędzia Google Analytics i Google Ads będą działać w przypadku braku wyraźnej zgody użytkownika. Na przykład, można zdecydować, czy chcesz włączyć raportowanie anonimowych danych, ograniczyć personalizację reklam czy też wyłączyć funkcje remarketingu.

W skrócie, Google Consent Mode działa jako narzędzie umożliwiające dostosowanie praktyk związanych z analizą danych i reklamami do preferencji i zgody użytkownika, co jest kluczowe w kontekście ochrony prywatności i zgodności z przepisami prawnymi.

Jak działa Google Consent Mode?

Google Consent Mode jest narzędziem opracowanym przez Google, które umożliwia właścicielom witryn internetowych zarządzanie zgodą użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach narzędzi marketingowych Google, takich jak Google Analytics czy Google Ads.

Działanie Google Consent Mode opiera się na dwóch głównych funkcjach:

Personalizacja zgody użytkownika: Google Consent Mode umożliwia dostosowanie sposobu zbierania danych przez narzędzia Google Analytics i Google Ads w zależności od wyrażonej przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na przykład, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane mogą być zbierane w pełnym zakresie, umożliwiając lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i dostarczanie spersonalizowanych reklam. Natomiast w przypadku braku zgody, narzędzia mogą działać w trybie ograniczonym, co obejmuje m.in. anonimizację adresów IP w Google Analytics i ograniczenie funkcji remarketingu w Google Ads.
Zarządzanie ustawieniami ograniczeń: Google Consent Mode pozwala również na dostosowanie ustawień narzędzi Google Analytics i Google Ads w przypadku, gdy użytkownik nie udzielił zgody na przetwarzanie danych. Właściciele witryn mogą zdefiniować szczegółowe ograniczenia dotyczące zbierania danych, takie jak wyłączenie personalizacji reklam czy też ograniczenie funkcji remarketingu.
Dzięki Google Consent Mode właściciele witryn mogą lepiej dostosować swoje praktyki marketingowe do wymogów dotyczących ochrony prywatności oraz zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. To narzędzie staje się coraz ważniejsze w kontekście rosnącej świadomości społecznej na temat prywatności danych i zwiększającej się regulacji w tej dziedzinie.

Jak go wdrożyć?

Wdrożenie Google Consent Mode na stronie internetowej może być stosunkowo proste i może wymagać kilku kroków, w zależności od obecnego stosowania narzędzi Google Analytics i Google Ads oraz platformy, na której opiera się witryna internetowa.

 

22 March, 2024
CEO, Twój doradca, Projektant, Grafik